//-->
<?php bloginfo('title'); ?> - <?php the_title(); ?>

logoSite Map saklı sayfalar anasayfa

EĞİTİM İÇİN HERŞEY

4 SINIF TÜRKÇE SORULARI

                                                      BAYRAK ÇİĞNENMEZ

 Atatürk, örnek bir insandı. Kin, nefret, intikam gibi duyguların onun uygar kişiliğinde  yeri yoktu.

   Kurtuluş Savaşı kazanılmış, düşman denize dökülmüştü. Yunan ordusu kaçarken her yeri yakıp yıkmıştı. O, cayır cayır yanmakta olan İzmir’e zafer kazanmış bir komutan olarak gir-di. Konuk edileceği evin merdivenlerini tırmanırken ayaklarının altına bir Yunan bayrağı se-rildiğini gördü:

 -Bu nedir, diye sordu.

 -Yunan bayrağı Paşam, dediler. Yunan kralı Anadolu’yu işgal eden orduları denetlemeye gel-diğinde bu evde kalmıştı. Ayaklarının altına Türk bayrağı serilmişti. O da çiğneyip geçmişti.

   Atatürk kaşlarını çattı:

  -O, hata yapmış. Ben bu hatayı yapamam. Bayrak, bir ulusun şerefidir.  Ne olursa olsun yere serilmez ve  çiğnenmez! Kaldırınız…

NOT:1,2,3 ve4. soruları metne göre cevaplayınız.

1.)Atatürk’ün kişiliğinde yer almayan özellikler nelerdi? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ayaklarının altına ne serilmişti? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.)Yunan kralının ayağı altına ne zaman Türk bayrağı serilmişti? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.)Atatürk için bayrak ne anlama gelmektedir?(5 Puan)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.)Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan kelimeleri işaretleyip, düzeltiniz.(10 Puan)

      Birden Atatürkün gözleri yaşardı.                Atatürk, 10 kasım 1938’de öldü.

      Babası, gamzeye bir hediye almıştı.             Annem dolapdan peynir çıkardı.           

      Siporcular çok yorulmuştu.

6.)Aşağıdaki sözcükleri ismin hallerine göre yazınız.(10 Puan)

  elbise, kaşık

 

7.) Aşağıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı cümleler oluşturunuz.(15 Puan)

sese- köylü- verdi-cevap- duyduğu: günde-kara-olur-dost-belli:

özgür-mutlu-olamaz-olmadan-insan:

 

 
 
 

İnsan neşeli olmayı bilmeli, en sıkıntılı zamanlarda bile hayatın iyi taraflarını görmeye çalışmalıdır.
Neşeli insanlar, kendilerini başkalarına da sevdirebilir-ler.
Bu gibi insanların konuşmalarından herkes zevk alır.
Sağlığımız üzerinde neşenin büyük payı vardır.
Böyleleri işlerinde zevk alarak çalışırlar. Yemekle-rini iştahla yerler, rahat uyurlar.

 

 
 

 

                                     Yukarıdaki metnin ana fikri ile konusu nedir? (10 Puan)

Metnin Konusu:

Metnin Anafikri:

9.)Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına koyunuz.(5 Puan)

Kurtarıcı-kurucu-millet-milli-irade

10.)Aşağıdaki metinde parantez işaretiyle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri-ni koyunuz. (5 Puan)

Anne ( ) altı yaşında lösemiyle savaşan oğluna bakarak  (  )Büyüyünce ne olmak istersin ( ) Yaşamında nelerin olmasını istersin ( ) diye sordu ( )

 

11.)Aşağıdaki tümceleri karşıt anlamlıları ile tamamlayınız.   (5 Puan)

Kardeşiniz yaramaz mı, …………………….?

Pazar günü banka açık mı, …………………………..?

İyileri hep hatırladık, ……………………… unuttuk.

Aldığın oyuncak ucuz mu, …………………………..?

Her gecenin bir ………………… vardır.

12.) Soğuk kelimesini mecaz ve gerçek anlamlarıyla cümlede kullanınız.(4 Puan )

Gerçek Anlam:

Mecaz Anlam:

13.)Kim, ne zaman, ne yapmış sorularının cevabı içinde olan bir cümle yazınız?(6 Puan

                          TEST2                            

1. “Düş - rüya” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Gökyüzü - gezegen

B) Elektrik - lamba

C) Rüzgâr - yel

D) Müzik – ses

2)“Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum.” Bu cümledeki koyu yazılmış

sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Önemsiz

B)Kolay

C)Belli belirsiz

D)Rahatlamış

3. “Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız,eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çocuk, okula doğru koşarak gitti.

B) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum.

C) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.

D) O her zaman hesaplarını doğru yapar.

4. “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında

kullanılmıştır?

A) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?

B) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.

C) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.

D) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.

5. “Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşırı” anlamıyla kullanılmıştır?

A) Doktor, çocuklara koyu süt önermiyor.

B) Takımın koyu taraftarları erkenden geldiler.

C) Balıkçılar koyu mavi denizlere açıldılar.

D) Aralarında koyu bir sohbet başladı.

6) Aşağıdakilerin hangisinde “doğrusu” sözcüğü,açıklayıcı bir ifade olarak “gerçek şu

ki”anlamında kullanılmıştır?

A) Dikkatlice baktı ama doğrusunu okuyamadı.

B) Tahtaya bir sayı doğrusu çizmesini istedi.

C) Dün anlatılanların doğrusunu ondan öğrendim.

D) Bu çiçek, doğrusu çok hoşuma gitti.

7) Hangi seçenekteki sözcükler eşanlamlıdır?

A.Yaz-kış

B.Gel-git

C.Duygu-his

D.Sevinç-his

8) “ İşlemek “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.”

Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)En iyi işleyen otel bizimki

B)İşyeri on beş elemanla işliyor

C) Ulus – Dış kapı arasında işleyen metroya hiç binmedim.

D) Duvardaki tüm saatler işledi.

9) “ Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan” Kalkmak sözcüğü aşağıdakilerin

hangisinde bu dizedeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)Niye kalktınız, ne güzel oturuyorduk

B)Babam geç yatar, erken kalkar

C)Sorduğunuz otobüs biraz önce kalktı

D)Dün matematik dersinden tahtaya kalktım

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amaç” anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bu çalışmalar sizin için mi yapıldı?

B) Bu yapılanlar benim için önemli değil.

C) Okula gitmek için durakta bekliyorlar.

D) Okul servisleri için yeni kurallar getirildi.

11- Aşağıdakilerden hangi kelimenin sesteşi yoktur?

A) Kaz eti sevmem.

B) Sınavdan ben yüz aldım.

C) Al birini, vur ötekine

D) Güneş giriyor mu evinize?

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur?

A) İki gündür işe geç kalıyor .

B) Onu çekmecenin gözünde buldum.

C) Kuşbaşı etleri şişlere diziyor.

D) Süt kaynarken biraz taştı.

13- Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükler sesteştir.Bu açıklamaya göre "Çorbaya

biraz tuz kat evlâdım." cümlesindeki "kat" sözcüğünün sesteşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde

kullanılmıştır?

A) Bu kat satılık mı acaba?

B) Harca biraz kireç kat, yoksa yaptığınız sıva çatlar.

C) Salataya acı biber kat.

D) Çavdar ununa biraz buğday unu kat.

14.

A)

14)Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi vardır?

A)Kaymak

B)Söylemek

C)Doğmak

D)Olmak

15)‘’Türkçede yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere sesteş

sözcükler denir.’’Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) İki kişinin bildiği sır değildir.

B) Kapının kolu kırılınca içeride kaldım.

C) Köy geçen dere, çay bahçelerini suluyor.

D) Bu ay Mars’a bir uydu gönderilecekmiş.

16-Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?

A) okul

B) gül

C) kitap

D) çanta

17) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sesteşlik özelliği taşır?

A) Annem çiçek saksılarını iki günde bir sular.

B) Çocukluğumun geçtiği sokaklarda dolaşmayı seviyorum her zaman.

C) Babamın yeni aldığı yazlık çok hoşuma gitti.

D) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir sevinçle kutladık.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “yaşlı”sözcüğü diğerleriyle eş seslidir?

A) Hıçkırarak, yaşlı gözleriyle bana baktı.

B) Mahallenin yaşlıları toplantı yaptılar.

C) Oldukça sevecen, yaşlı bir teyzeydi.

D) Bu evin yaşlı bir sahibi vardı.

19. 1. Balkondaki işe yaramaz eşyaları depoya koydum.2. Anneme göre, sağlıklı, canlı;

ancak yaramaz bir çocuktum.3. Ahmet, yaramaz olduğu için kolunu kırdı.4. Öğretmen, sınıftaki

yaramaz öğrencilerin velileriyle görüşmüştü.“Yaramaz” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç değişik

anlamda kullanılmıştır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “şık” sözcüğü diğerleriyle sesteştir?

A) Üstüne şık bir elbise giymişti.

B) Şık bir cevap verdi.

C) Her zaman şık birisiydi.

D) Sorunu çözmek için iki şık vardı.

 

                                    TEST 3                                

01SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A )  Rüzgar eserse annem camı kapamamı söyledi; ama ben kapayamadım.

B )  Çok dik bir yokuştu, arabayla çıkamadık.

C ) Bu habere çok üzüldüm ve şaşırdım.

D ) Bugün çok ders çalışmak istiyorum ; ama az ödevim var.

2SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boğaz” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A )  Soğuktan boğazı şişmiş..

B )  Su boğazıma kadar geldi.

C ) Çok boğazına düşkün biridir.

D ) Doktor önce boğazıma baktı

3SORU: “Ekmek” kelimesi , hangi cümlede farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A )  O, ekmeğini taştan çıkarırdı.

B )  Ekmek fiyatlarına zam gelmiş.

C ) Ekmeği poşete koy.

D ) Bayatlayan ekmeği çöpe attı.

4SORU: “Çam- Ağaç “ sözcükleri arasındaki ilişkinin bir benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A ) papatya - beyaz

B )  gül - çiçek

C ) meşe - odun

D ) kedi – fare

5SORU: Anlam ilişkisi yönünden hangi sözcük çifti diğerlerinden farklıdır?

A ) kalp - yürek

B )  dolu - boş

C ) fazla - çok

D ) siyah – kara

6SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde   nesnel bir yargı vardır?

A ) Matematik dersi her zaman olduğu  gibi çok keyifliydi.

B ) Bu sefer tiyatro eğlenceli değildi.

C ) Van Gölü , Türkiye’nin sınırları içindedir.

D ) Sokağa çıktığımda hep top oynuyorum

7SORU: Hangisinde yazım yanlışı vardır?

A ) Kesin gidiyor musun?

B )  Ne zaman geleceksin?

C ) Evdeki çiçeği aldın mı?

D ) Sende gördün mü?

8SORU: Hangisinde yazım yanlışı vardır?

A ) Küçük Ağa’yı okudun mu?

B ) Tuz Gölü’nde konakladık.

C ) Onun Dünyası farklıdır.

D ) Ay , Dünya’nın uydusudur.

9SORU: Bana dönerek (  ) (  )  Sen de geliyor musun (  ) (  ) dedi.

   Yukarıdaki cümlede sırasıyla hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır?

A ) ( . ) ( “ ) (  . ) ( ” )

B ) ( : ) ( “ ) ( ? ) (”)

C ) ( : ) ( “ ) ( ! ) ( ” )

D ) ( : ) ( ; ) ( ? ) ( . )

10SORU: Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir?

A ) Arkadaşları çağıralım mı

B ) Hey , buraya baksana

C ) Niçin burada oturuyoruz

D ) Derin bir kuyu kazmışlar

 

11SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A ) Sokaktan topladığı çöpleri , kağıtları , şişeleri eve getirmişti.

B ) Bize gelirken gofret , bisküvi , meyve suyu getirmen gerekiyordu.

C ) Baktım , korktum , kaçtım.

D ) Şemsiyemi ,atkımı ve şapkamı yanıma almıştım.

12SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?

A ) Niçin mi gidiyoruz

B ) Hava çok mu sıcak

C ) Araba geldi mi gideriz

D ) Yolumuz çok mu uzun

13SORU: Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A ) Hey , Buraya gel !

B ) 12 Mart 2007 salı günü toplantı yaptık.

C ) Evimizin sokağına bu Pazar sirk gelecek.

D ) Güneş ve Ay ünitesi biraz zormuş.

14SORU: Aşağıdaki kelimelerin  hangisine getirilen ek sözcüğün anlamını değiştirmemiştir?

A ) demlik

B ) kelebeği

C ) evcilik

D ) evsiz

15“Askerliği boyunca erken yatıp erken kalkmaya alıştı.”

Yukarıdaki cümleye altı çizili  sözcüğün kattı anlam, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Sokakta diz boyu kar vardı.
B) O gün sabaha değin oturup konuştular.
C) Tatil süresince gönlünce gezip dolaştı.
D) Çimenlerin üzerine boylu boyunca uzandı

16“Hangi resmime baksam ben değilim.”

                Altı çizili sözcük, aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yaşlanınca annene, babana sen bakacaksın.
B) Artık, evin bütün işleri sana bakıyor.
C) Yeni aldıkları evin salonu yola bakıyor.
D) Şu çocuğa bak, ne kadar da şirin!

17“Şair, umulmadık ve şaşırtıcı bir çağrışımla, taze bir benzetme ile bize hayrete düşürür.”

Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Onu herkes çiçeği burnunda bir şâir olarak bilir.
B) Sözü edilen sanatçı bu sahanın ilklerindendi.
C) Yepyeni bir anlayışla yazdığı şiirlerini önceleri herkes garip karşıladı.
D) Herkesten farklı olmak onun en büyük arzusuydu.

18Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Nasıl acıkırsa insan, öyle sevdim memleketimi.
B) Aramızda bir sen vardın bu işi yapan.
C) Çocuk, babasını uyutup  maça kaçtı.
D) Buldum, buldum yıllardır aradığım aynayı.

19“Çarpık kentleşme sonucunda sosyal hayat felç oldu.”

Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlamın bulunmadığı cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yol yapım çalışmaları trafiği felç etti.
B) Oğlunun ölümünü duyan anne felç oldu.
C) Yolsuzluklar halkın ekonomik yapısının felç olmasına sebep oldu.
D) Gümrük kapılarına giriş çıkışların yoğunlaşması, düzeni felç etti.

20“Rahat” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Merak etme, misafirler gelene kadar çok rahat hazırlanırız.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ağabeyim rahatına çok düşkün bir insandı.
B) Rahat çocuktu, sınavı fazla düşünmezdi.
C) Rahat bir koltuğa gömülmüş gazete okuyordu.
D) İki saatte rahat gider, geliriz.

                                             TEST 4                                     

                       KİTAP SEVGİSİ

    Ben yaşlı bir adamım.Kitap okumayı çok severim. Bu sevgiyi ilkokula başladığım yıllarda kazandım. Babamın simit, şeker, oyuncak alayım diye verdiği paraları biriktirirdim.Sonra da mahallemizdeki kitapçıya koşardım.Kitapçı, elimdeki paraya bakar, sonra da bana kitap seçmemde yardımcı olurdu.

   Aldığım kitapları okuduktan sonra bir kenara fırlatmazdım.Onları biriktirirdim.Böylece bir kitaplığım oldu.

   En güzel günlerim kitaplarımın arasında geçti. İnsanları sevmeyi, hayatı sevmeyi kitaplardan öğrendim.

   Şimdi yaşlandım. Şimdi de  en mutlu anlarım kitaplarımla geçiyor. Ama kitap okumayan çocukları görünce çok üzülüyorum.

    

İlk dört  soruyu yukarıdaki paragrafa göre yapınız.

 

1.Yaşlı adam kitap okuma sevgisini ne zaman kazanıyor?

…………………………………………………………….

2.Yaşlı adam babasının simit, şeker, oyuncak alması için verdiği paraları ne yapıyor?

………………………………………………………………………………………..

3.Yaşlı adam kitapları okuduktan sonra ne yapıyor?

…………………………………………………………………………………………

4. Yaşlı adam şimdi niçin üzülüyor?

………………………………………………………………………………………….

 

5. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.

 

hafif             -----------

dost              ----------

aydınlık        -----------

masum          -----------

zarif              --------

6. Aşağıdaki  kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız

 

taşıt         -----------

vesika     ------------

fert          ------------

hürriyet   ------------

misal       ------------

 

7. Aşağıdaki  cümlelerde geçen eş sesli sözcüğü bulup hangi anlamda kullanıldığını altına yazınız.

 

- Ödevini kendin yaz.

………………………………………………………..

Dün akşam yüz soru çözdüm.

………………………………………………………...

Kırda dolaşmayı çok severim.

………………………………………………………...

Yağan dolu tarlaya zarar verdi.

………………………………………………………...

Bahçeye domates ekmek istiyorum.

………………………………………………………...

 

8. İçinde terim anlamlı sözcük olan beş cümle yazınız.

……………………………………………………..

……………………………………………………                                                        

- Üzerimde kara bulutlar geziyor.

                       ………………………                                                                           

                - Yemek yerken dilini ısırdı.                                     ……………………….

- Eğer dilini tutsaydın bunlar başına gelmezdi                                    
  .. ………………………

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen somut anlamlı sözcükleri yuvarlak içine alınız.

 

- Emirhan defterine şiirler yazmış.

- Bardağı Furkan kırdı.

- Seda bugün çok kızgın duruyor.

- Merve bu üzüntüye daha fazla dayanamadı.

- Seval rüyasında bebek görmüş.

 

11. Aşağıda kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 

A. iyimser - kötümser

B. gülümsemek - somurtmak

C. dert - derman

D. rehber - kılavuz

 

 1. komşu

 2. külüne

 3. muhtaçtır

 4. komşunun

 

12.Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

 

A. 1 – 2 – 3 - 4

B. 2 – 3 – 1 - 4

C. 4 – 2 – 1 - 3

D. 1 – 4 – 2 – 3

 

13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

 

A. Bu ince davranışın için sana teşekkür ederim.

B. Kırıcı sözler söylemekten kaçın.

C. Hava çok soğukmuş, iliklerime kadar üşüdüm.

D. Kadir bize çok sıcak davranıyor.

 

14.Yeni gelen kız çok başarılı.

Bu cümledeki hangi sözcüğün sesteşi vardır?

A. yeni

B. çok

C. kız

D. başarı

 

15. Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konursa hangi sözcük önce gelir?

 

A. omlet

B. oruç

C. onur

D. okur

16.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A. telofon

B. radyo

C. televizyon

D. teyp                                                                                                

 

17 ……………………………….. için sürekli ve bilinçli olarak çalışmak şarttır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. başarılı olmak

B. zeki olmak

C. güzel olmak

D. düşünmek

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma “ anlamı vardır?

 

A. Onun dünyalar kadar parası var.

B. Dayımlarla tatile gidiyoruz.

C. Altın kolyesini kaybetti.

D. Koşarak yanıma geldi.

 

19. Annemle pazara gidiyorduk. Elimde çanta vardı. Bisikletli bir çocuk istemeden bana çarptı. Çocuk küt diye yere düştü. Neye uğradığını şaşırdım.

 

Yukarıdaki metinde, hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

A.görme

B. işitme

C. dokunma

D. tatma

 

20.”Almak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 

A. Bu olaydan ders aldı.

B. Şoför virajı zor aldı.

C. Tabaktan meyveyi aldı.

D. İşin sonunda havasını aldı.

                                    TEST 5                                         

  

 

 

  1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (Her soru 4 puan)

                        Kuzular hep sessiz ağlar,                               Bir güneşsin ufukta,

                        Ben kuzuyum öğretmenim.                          Biz benzeriz boncuklara.

                        Bu ayrılık mektubunu,                                  Seni üzen çocuklara,

                        Ben yazayım öğretmenim.                            Ben kızayım öğretmenim.

 

(İlk dört soruyu şiire uygun olarak cevaplayınız.)

 

1. Çocuk kendini niçin kuzuya benzetiyor?

A. küçük olduğu için                         B. Sessizce ağladığı için          

C. öğrenci olduğu için                       D. sevimli olduğu için

 

2. Çocuğu üzen şey nedir?

A. ayrılık                    B. öğrencilik               C. fakirlik                   D. tembellik

 

3. Çocuk, öğretmeni aşağıdakilerden hangisine benzetiyor?

A. yıldıza                    B. anneye                   C. çiçeğe                    D. güneşe

 

4 Çocuk, öğretmeninden ne istiyor?

A. üzülmemesini         B. ağlamamasını         C. gitmemesini           D. kızmamasını

 

5. Aşağıdaki kelimelerde hangisinde hem kalın ünlü, hem de ince ünlü harf vardır?

a ) abla                        b ) duvar                     c ) kalem                     d ) süre

 

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında en sonda olur?

a ) temiz                     b ) telsiz                      c ) titiz                        d ) tütsü

 

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteştir?

a ) Kapı                      b ) Kara                      c ) Market                   d ) Sarı

 

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

a ) yanlızlık                 b ) yanlışlık                 c ) çünkü                     d ) herkes

 

9. “ vazgeçmelisin” kelimesinde kaç hece vardır?

a ) 3                            b ) 5                            c ) 7                            d ) 4

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

a ) Kimse konuşmuyordu.                     b ) Nereye gidiyorsan git.

c ) Sizdemi inanmıyorsunuz?                 d ) Defterimi okulda unutmuşum. 

 

 

11.       I. Birçok eğitim kurumunda görev yaptı.

            II. Cemil Meriç, 1916’da Hatay’da doğdu.

            III. Fransız eğitimi uygulayan Antalya Lisesinde okudu.

            IV. 1987’de aramızdan ayrıldı.

Yukarıda cümleleri uygun şekilde sıraladığımızda ilk ve son cümleler hangileri olur?

a) I-III                        b) II-IV                      c) II-III                       d) I-II

 

 

                                                                                                                        

 

12. “Yemek”  kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

a ) Aslı yemeğini yeni bitirmiş.         b ) Zümrütler yemeğe dışarı gidecekler.

c ) Banu yemeğini yiyip yatacak.      d ) Çetin yine annesinin başının etini yemiş.

 

13.       Dere boyu saz olur.

            Saz çalar düğün olur.

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Eş Anlamlı            b) Zıt Anlamlı            c) Eş Sesli                   d)  Terim Anlamlı

 

14. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulamaz?

a) bütün – bir – baharda – çiçek                                b) erkenden – gittik – tutmaya- balık

c) yağmur- sonbaharda- burada – yağar – çok          d) her- sordum- onu- yerde

 

15. “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır?” cümlesinde kaç tane ünlü harf vardır?

a) 11               b)12                c) 13                d) 14

 

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı (karşıt) sözcükler vardır?

a) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

b) Su uyur, düşman uyumaz.

c) Serçeden korkan darı ekmez.

d) Aç doymam, tok acıkmam sanır.

 

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler birlikte kullanılmıştır?

a) Acıyan çok, ekmek veren yok.

b) Yanlış yolda yürüyenler, başkalarına doğru yolu gösterirler.

c) Yalan yanlış sözlerle beni kandıramazsın.

d) Satılan tayın güçlü kuvvetli olduğu her halinden belliydi.

 

18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

a) Söy –le –me –dim              b)Ha- nım- e- li           c) Ba- şöğ- ret-men     d) Ça- lış- kan

 

19. Aşağıdaki verilen sözcük çiftlerinden hangisinde eş anlamlısı yanlış verilmiştir?

a) elbise- eldiven                    b) yurt- vatan              c) rüya- düş                d) doktor- hekim

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi (eş sesli)  yoktur?

a) Yeni bir kitap yazıyorum.             b) Bu işi yapan adama çok güldüm.

c) Adamcağız çok çile çekmiş.          d) Yüzümdeki ben kanadı.
                                        TEST 6                                       

 

 

 

 

 

 

                        

 

Bugün 18 ziyaretçi (66 klik) BURDAYDI!
 


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=